Vandana Shiva

Vandana Shiva, activista, pacifista, filósofa y física teórica, es una ferviente defensora de la tierra, del campo, de bosques, de mujeres, de pequeños agricultores, de la biodiversidad y de los valores indígenas. Una pacífica combatiente ante la avalancha de la globalización, el dominio de multinacionales, la industrialización de la agricultura y la comercialización de necesidades básicas como el agua, los alimentos y la vivienda; es también una conservadora de las culturas y una protectora de las semillas, a través de la Fundación Navdanya, un movimiento de mujeres que moviliza a millones de campesinos. Crea la Fundación para la Ciencia, Tecnología y Ecología en Delhi y el Bija Vidyapeeth College, la Escuela de la Semilla, en India. Ha escrito multitud de libros, muchos de ellos traducidos al castellano, y más de 300 artículos en prensa.

www.bijavidyapeeth.org - www.vshiva.net.

ser o no ser

Las metas están para alcanzarlas o para tenerlas?
Es posible que necesitemos una luz al fondo llamada "meta" para no perdernos el la contemplación, relajación del disfrute de lo mas simple y efímero, la vida.
Que voy a hacer a lo largo de mi camino...que?, como?, cuando?
Debo dejarme llevar por el aroma de la vida o ir en busca de actos palpables a ojos de esta sociedad?
Para mi esta siendo muy difícil entrar en una conciencia que me permita un poco de todo,
sin mas.
Deseo conocer el mundo, para ver el abanico de posibilidades que me ofrece la madre Tierra y sus distintos habitantes.
Formas de vida diferentes para poder hallar la que mejor me sentara en mi vida o para un momento de ella.

què?

Aquest és un espai en el qual m'encantaria compartir i desenvolupar diferents aspectes i opinions sobre allò que ens pertoca per a un món millor. M'encantaria que si llegixes això i se't ocorre alguna informació que compartint-la ens ajudi a saber més.. Comenta..

Benvinguda

Gracias a todas las personas que se escuchan y comparten. Ojala tanto tu, yo y todas las personas encontremos las uerzas y los medios para seguir nuestro camino,,,

I el teu què saps?

Sinopsi: Què és la realitat? Com la percebem? Podem modificar-la a través de la ment? Quina o qui és Déu? I nosaltres…? 14 destacades personalitats del món de la ciència i l'espiritualitat intenten donar respostes a aquestes i a altres preguntes per a obrir nous camins a noves possibilitats. Seguint la història d'Amanda, aquesta pel·lícula/documental se submergeix en el fantàstic món d'Alicia en el País de les Meravelles amb les seves trobades casuals i els seus fenòmens inexplicables. A través d'aquest viatge, Amanda descobrirà que mirar dintre d'aquest món, en lloc d'observar-lo, pot canviar la seva vida.
http://www.isaanent.com/ficha.php?idpelicula=1

Aigua

L'aigua és el principi fecundador i qualsevol imatge onírica relacionada amb ella se sol referir a les emocions, els desitjos, l'emotivitat i la sensibilitat. Somiar amb aigües netes, clares, que brollen de les deus de les muntanyes, significa que la persona posseïx elevats sentiments i que ha d'actuar desinteressadament, duta per un afany altruista. Les persones que l'envolten són excel·lents i rebrà ajudes providenciales. Si es tracta d'aigües provinents d'un rierol o llac, simbolitzen un excés de passivitat en les emocions. Et convindria mostrar-te més actiu i ser més decidit a l'hora de lliurar els teus sentiments. Una pluja fina al·ludeix a la fecundación i constituïx un presagi que els teus projectes van a realitzar-se. Per contra, les pluges torrencials anuncien discussions o desitjos mal canalitzats. Finalment, les aigües brutes o entollades indiquen que els teus sentiments no són el que aparenten i que a la teva forma d'actuar li falta un poc de sinceritat.
http://www.mind-surf.net/diccionario/a.htm